Índice

Alterar Idioma

Preámbulo / Prólogo

1. Introdución

2. Metodoloxía

3. Encadramento Ambiental

4. Encadramento Marco Histórico-Cultural

4.1. Encadramento Territorial

4.2. Momentos Históricos Comúns

4.3. Mapa de Identificación e Localización das

Fortalezas no Territorio

4.4. Breve Descrición das Fortalezas

4.4.1. Zona 1: A Guarda - Caminha

A Guarda
Recinto Amurallado Medieval
Castelo de Sta. Cruz
Caminha
Forte da Ínsua
Fortificación de Caminha

4.4.2. Zona 2: Goián - Vila Nova de Cerveira

Goián
Forte de S. Lorenzo
Torre dos Correas
Forte de Nosa Señora da Concepción
Forte das Chagas (sem informação)
Torre de los Ratones

Estás
Forte de Medos

Tebra
Torre de Tebra

Vila Nova de Cerveira
Fortaleza de Vila Nova de Cerveira
Forte de S. Francisco (de Lovelhe)
Atalaia do Espírito Santo de Vila Nova

4.4.3. Zona 3: Tui - Valença

Amorín
Fortificación de Amorín

Tui
Fortaleza do Monte Aloia
Fortaleza de Tui

Valença
Forte de Silva
Forte de S. Luís Gonzaga
Torre da Silva
Forte de Gandra
Fortaleza de Valença
Castelo de Fraião - Boivão

4.4.4. Zona 4: Salvaterra- Monção

Salvaterra
Atalaia de S. Pablo de Porto
Fortificacións de Fillaboa
Praza-Forte de Salvaterra
Castelo de Santiago de Aytona

Monção
Torre de Lapela
Castelo de Penha da Rainha
Fortaleza de Monção

4.4.5. Zona 5: Fornelos- Melgaço

Fornelos
Torre de Fornelos

Melgaço
Fortaleza de Melgaço
Castelo de Castro Laboreiro

5. Conclusión

Bibliografía

Índice das Figuras